Toen al bijzonder, en nu nog. Het Dagcentrum Zonnehoeve startte in oktober 1995: een mooie plek in de Loosdrechtse bossen met een doordacht dagprogramma voor mensen met lichte tot matige geheugenproblemen. “De activiteiten zijn niet alleen gezellig, maar hebben ook als doel om de zelfstandigheid van onze bezoekers op peil te houden. Met goede resultaten!”

Medewerker Ellen van der Graft was erbij vanaf het begin. Nu, 25 jaar later, is ze nog steeds trots: “Het is een uniek dagcentrum. Vanaf de start konden we ons heel goed richten op onze cliënten. We hebben er nu nog profijt van dat we het toen zo goed konden neerzetten.

Onze visie is onveranderd gebleven: onze bezoekers werken hier bewust aan het vasthouden van hun kennis en vaardigheden. Op die manier kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.”

Bezoekers versterken zelfstandigheid
Die ondersteuning heeft echt effect, weet zij. “Bovendien is het nu noodzakelijker dan ooit omdat de verzorgingshuizen niet meer bestaan. Onze bezoekers steunen daarom vooral op mantelzorgers. Het bezoek aan ons dagcentrum, enkele keren per week, ontlast de mantelzorgers en versterkt de zelfstandigheid van onze bezoekers. Dat is veel waard.”

Is er dan niets veranderd in die 25 jaar? Toch wel, lacht Ellen: “De bezoekers van 25 jaar geleden waren mensen die het al snel goed vonden en tevreden waren. Nu zie je dat mensen echt weten wat er in de wereld te koop is. Ze zijn een stuk kritischer en eisen kwaliteit. Maar dat vinden wij alleen maar goed: zo blijven we altijd kritisch naar onszelf en naar ons eigen functioneren kijken.”

Voor wie is het Dagcentrum bedoeld?
Om in aanmerking te komen voor het Dagcentrum is een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager kan hierin adviseren. Vervoer van en naar het Dagcentrum gaat per taxi en wordt geregeld.

Meer weten?
Mail naar dagcentrum.zonnehoeve@hilverzorg.nl of bel 035-760 8268

Dagcentrum Zonnehoeve
Loosdrechtsebos 9
1213 RH Hilversum