C2G Smart Recruitment Sites
Arbeidsvoorwaarden

Binnen HilverZorg is de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. In de CAO staan rechten en plichten beschreven voor werknemer en werkgever.