Expertises
 • Wonen

  HilverZorg heeft vier woondienstencentra verspreid over verschillende wijken in Hilversum waar men kan wonen en waar intramurale zorg wordt verleend. Daarnaast hebben we twee expertisecentra waar we gespecialiseerde zorg verlenen op het gebied van chronische psychiatrie, korsakov, NAH en psychogeriatrie. En ook hebben we een locatie voor eerstelijnsverblijf, waar men terecht kan voor tijdelijke, kortdurende (respijt)zorg, hotelzorg en crisisopname.

 • Chronische Psychiatrie & Korsakov

  Ons expertisecentrum Nieuw Kerkelanden is gespecialiseerd in wonen met behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging van ouderen (45+) met Chronische Psychiatrie, Korsakov en Niet Aangeboren Hersenletsel. HilverZorg staat voor Jezelf blijven. Nieuw Kerkelanden biedt een passende, gestructureerde en therapeutische woonomgeving waar vanuit een multidisciplinair klimaat gewerkt wordt. Er wordt ondersteuning, veiligheid, houvast en duidelijkheid geboden zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

 • Psychogeriatrie

  Op expertisecentrum Zonnehoeve bieden we een prettige en veilige plek voor mensen met dementie, met gespecialiseerde zorg én midenin de prachtige natuur van het Loosdrechtse Bos. Verspreid over onze verschillende woondienstencentra hebben we verpleegafdelingen voor mensen met dementie.

 • Wijkzorg

  HilverZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan huis, bij inwoners van Hilversum. Daarnaast bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg).

 • Ontmoeten & Dagzorg

  Twee van onze locaties, Lopes Dias en St Joseph, hebben ook een Centrum voor Ontmoeten en Dagzorg. Dit is speciaal voor thuiswonende ouderen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan contact, gezelligheid, informatie of een meer gestructureerde daginvulling. Voor dagzorg met behandeling (gerichte activiteiten voor thuiswonende ouderen met – lichte – dementie) kan men terecht bij Dagcentrum Zonnehoeve, aangrenzend aan Expertisecentrum Zonnehoeve.