Britta van Engelen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

Britta van Engelen: “Voor het werken met mensen met chronisch psychiatrische aandoeningen moet je het type zijn.” Als GGZ-agoog en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige werkt ze met heel veel plezier in het Expertisecentrum Nieuw Kerkelanden.

Welke zorg heeft iemand nodig om verder te kunnen? Een sturende aanpak, empathie, humor of een arm om zich heen? Britta en haar teamgenoten maken voortdurend afwegingen tijdens het begeleiden van hun cliënten; mensen die door bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of alcoholmisbruik een hersenbeschadiging hebben opgelopen.

Complexe zorg
“Werken met mensen met een diagnose in chronische psychiatrie is niet zwaarder dan het werken met kwetsbare ouderen, wel complexer”, vertelt Britta. In het expertisecentrum werkt ze met mensen tussen de 42 en de 80 jaar oud, waaronder veel Korsakov-patiënten. “Sommigen zijn drie- tot vierdubbel gediagnosticeerd. Ze lijden zowel aan de ziekte van Korsakov als aan een verslaving, plus lichamelijke- en/of persoonlijkheidsproblematiek.”

Sterk team
Britta houdt van haar vak, juist omdat het zo complex is. “Onze cliënten hebben veel meegemaakt, zijn soms nog jong maar kunnen niet meer zelfstandig functioneren. Aan de buitenkant zie je het soms niet, maar door hun hersenletsel hebben ze behoefte aan structuur, ritme en regelmaat. Daarnaast vertonen sommigen ongeremd gedrag, ze dagen je uit. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Liefdevol en stevig
Om dit werk te kunnen doen, heb je andere capaciteiten nodig dan in de reguliere ouderenzorg, weet Britta. “Liefdevolle zorg is belangrijk, maar daarnaast moet je stevig in je schoenen staan en goed je grenzen kunnen aangeven. Een sterk team is extra belangrijk. Als collega’s moet je op één lijn zitten. Je moet op elkaar kunnen bouwen en alles met elkaar kunnen bespreken.”

Band opbouwen
Het mooiste aan haar vak vindt Britta mensen – ondanks hun hersenbeschadiging – nieuwe dingen aan te leren. Britta: “Dat lukt soms na jaren van oefenen. Het zingen van een liedje bijvoorbeeld of koffiezetten. Met een van onze cliënten hebben we daar drie jaar op geoefend en nu doet ze het gewoon zelf: koffiezetten voor de hele groep. Fantastisch vind ik dat.”

Jezelf zijn in je werk
Daarnaast vindt ze het fijn een band op te bouwen met de cliënten. “We zorgen 24/7 voor hen. We zijn verweven met hun leven en zij zijn verweven met mijn werk. Hoewel ik al vroeg heb geleerd mijn werk niet mee naar huis te nemen, ben ik wel mezelf. Dat moet ook. Als je niets deelt, hoe kun je dan een vertrouwensband opbouwen? Dat kan niet. Zonder jezelf kun je niet professioneel zijn. Ik hou heel erg van humor en tot zekere hoogte deel ik graag persoonlijke en grappige gebeurtenissen. Ik ben wie ik ben, ook in mijn werk.”

Fijne werkgever
Britta werkt al sinds haar 15e met mensen in de psychiatrie en inmiddels al meer dan tien jaar voor HilverZorg. Voorlopig is ze niet van plan te vertrekken. Britta: ‘Ik vind HilverZorg een fijne werkgever. Er zijn opleidingsmogelijkheden en er is veel ruimte voor nieuwe ideeën waar je vervolgens ook écht mee aan de slag kan. Misschien dat ik daarom al zo lang voor HilverZorg werk: het werk blijft interessant.’