C2G Smart Recruitment Sites
Leren & werken

Mogelijkheden voor ontwikkeling; zowel persoonlijk als professioneel.

Het is belangrijk als professional in de zorg dat je je (mede) verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het werk en je eigen ontwikkeling. We bieden dan ook veel mogelijkheden voor ontwikkeling; zowel persoonlijk als professioneel. HilverZorg biedt een breed pakket aan services, zorg, hulp en ondersteuning. In vrijwel iedere Hilversumse wijk vind je een woondiensten- en/of expertisecentrum van HilverZorg. Wij zijn gespecialiseerd in psychogeriatrie (PG), geronto-psychiatrie (GP) en klanten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom kun je bij ons breed ervaring opdoen.

Dit kan onder andere door het volgen van een beroepsopleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast hebben we de mogelijkheid om stage te lopen vanuit de Beroepsopleidende Leerweg (BOL). We hechten er waarde aan dat onze medewerkers deskundig blijven en zich ontwikkelen. Daarom bieden we diverse bij- en nascholingen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling aan.

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Als je een beroepsopleiding wilt volgen via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), moet je eerst aangenomen worden als leerling bij een erkend leerbedrijf. HilverZorg is zo’n erkend leerbedrijf. Wanneer je bent aangenomen schrijft HilverZorg je in bij de opleiding. Om in aanmerking te komen voor een BBL-opleiding moet je een arbeidscontract hebben van minimaal 24 uur.

School & praktijk

Als BBL-leerling ga je gemiddeld één dag in de week naar school en doe je de meeste ervaring op in de praktijk. De praktijkbegeleider in het team is je aanspreekpunt. Samen met de praktijkbegeleider en collega’s geef je vorm aan je leer- werkproces.

Salaris & vergoeding

Je bent in deze leerroute zowel leerling als medewerker. Je ontvangt salaris. De hoogte van je salaris hangt af van je leeftijd en het niveau en leerjaar van de opleiding. In de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg staat omschreven wat je als leerling verdient. De opleidingskosten worden betaald door HilverZorg en de lestijd op school wordt gedeeltelijk doorbetaald (afhankelijk van het aantal uren in jouw arbeidscontract).

Je hebt je diploma behaald. En dan?

Nadat je succesvol de opleiding hebt afgerond met een diploma, solliciteer je zelf naar een vacante vacature binnen HilverZorg.

Stages (BOL) & stageplaatsen

HilverZorg biedt je de mogelijkheid om stage te lopen. Dit is mogelijk voor vrijwel iedereen. We bieden stages voor leerlingen/studenten van VMBO tot WO, beroepsoriënterende en maatschappelijke stages, van verpleegkunde tot facilitair en van administratief tot medische hulpverlening. Daag ons uit met een creatief voorstel als je bij ons stage wilt lopen. We staan open voor iedereen. Ook voor afstudeerprojecten of onderzoeken kunnen we samen bekijken wat mogelijk is.

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie of heb je interesse in een stageplaats? Neem contact op met de afdeling Leren, Ontwikkelen en Veranderen:

Opleiden contactpersoon