Over HilverZorg

Met zorg bijdragen aan welbevinden

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van een woondiensten- of expertisecentrum. Ook hebben wij expertisecentra met speciale kennis van dementie, chronische psychiatrie, syndroom van Korsakov en gerontopsychiatrische aandoeningen.

Expertises binnen HilverZorg

HilverZorg heeft vier woondienstencentra verspreid over verschillende wijken in Hilversum waar men kan wonen en waar intramurale zorg wordt verleend. Daarnaast hebben we twee expertisecentra waar we gespecialiseerde zorg verlenen op het gebied van chronische psychiatrie, korsakov, NAH en psychogeriatrie. En ook hebben we een locatie voor eerstelijnsverblijf, waar men terecht kan voor tijdelijke, kortdurende (respijt)zorg, hotelzorg en crisisopname.

Fit (Flexbureau)

FIT (Flexibel Inzetbaar Team) is het flexbureau van HilverZorg. Wij bieden flexibel werk in de zorg en in de verpleging.

Vrijwilligers

Korte omschrijving wat wij vrijwilligers kunnen bieden inclusief doorlink naar de vrijwilligerspagina