C2G Smart Recruitment Sites
Wie is HilverZorg

Met zorg bijdragen aan welbevinden

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van een woondiensten- of expertisecentrum.

HilverZorg kent drie sterke merken waarbinnen ze haar diensten verleent: HilverZorg in de buurt met preventie, services en ontmoeting. HilverZorg bij u thuis met (thuis-)zorg en Wonen bij HilverZorg met expertise gericht op dementie, Korsakov en chronische psychiatrie aandoeningen. De huizen zijn de knooppunten in de dienstverlening van HilverZorg: plekken waar ontmoeten plaatsvindt en waar professionals van de verschillende merken elkaar treffen, kennis delen en zorgen voor verbinding. Dat laatste in het bijzonder daar waar met het oog op cliënten en bewoners intensief contact tussen professionals nodig is.

Kernwaarden

Wij doen ons werk vanuit de kernwaarden Passie en Vakmanschap.
Zorg komt uit het hart en door betrokken te zijn bij de ander kunnen we het verschil maken. Onze zorg sluit aan bij wat mensen belangrijk vinden, hun beleving, hun waarden, hun ambities en hun dromen. Daarnaast zijn wij vakmensen, vinden we het belangrijk om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen en bij te scholen en zijn we trots op ons beroep!

Missie & Visie

Visie

Ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en een eigen netwerk waarmee hij/zij zijn leven deelt en heeft gedeeld. Door echt in contact te zijn en door samen te werken kunnen mensen in verschillende levensfases zo veel mogelijk zichzelf blijven.

Missie

Jezelf blijven.

Zelforganiserende teams Omschrijving zelforganiserend team

Een zelforganiserend team is een vaste groep mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin zorg en diensten tot stand komen, die worden geleverd aan in- en externe klanten.

Een zelforganiserend team werkt binnen de vastgestelde en vastgelegde organisatiedoelen en organisatiekaders.

Een zelforganiserend team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken teamdoelen. De manager bespreekt maandelijks de door het team behaalde teamdoelen en resultaten.

Waarom werken bij HilverZorg?

HilverZorg biedt je de mogelijkheid om vanuit je eigen kracht en passie te werken. Bij HilverZorg hebben we niet alleen hart voor ouderen, maar ook voor jou. We investeren in vakmanschap en bieden een duurzame werkrelatie waarin we jou de ruimte geven om samen met je team in te spelen op de wensen en behoeften van onze bewoners. Je werkt samen met collega’s in een zelf organiserend team met de leidinggevende op afstand. Samen zorg je voor de beste zorg, zodat onze cliënten zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.