Wie is HilverZorg

Met zorg bijdragen aan welbevinden

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van een woondiensten- of expertisecentrum.

HilverZorg levert (thuis-)zorg en heeft diverse woonzorgcentra en expertise-centra gericht op dementie, Korsakov en chronische psychiatrische aandoeningen. We hebben niet alleen hart voor ouderen, maar ook voor jou. We investeren in vakmanschap en bieden een duurzame werkrelatie waarin we jou de ruimte geven om samen met je team in te spelen op de wensen en behoeften van onze bewoners. Samen zorg je voor de beste zorg, zodat onze cliënten zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.

Kernwaarden

Wij doen ons werk vanuit de kernwaarden Passie en Vakmanschap.
Zorg komt uit het hart en door betrokken te zijn bij de ander kunnen we het verschil maken. Onze zorg sluit aan bij wat mensen belangrijk vinden, hun beleving, hun waarden, hun ambities en hun dromen. Daarnaast zijn wij vakmensen, vinden we het belangrijk om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen en bij te scholen en zijn we trots op ons beroep!

Missie & Visie

Visie

Ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en een eigen netwerk waarmee hij/zij zijn leven deelt en heeft gedeeld. Door echt in contact te zijn en door samen te werken kunnen mensen in verschillende levensfases zo veel mogelijk zichzelf blijven.

Missie

Jezelf blijven.